Χειρουργική στόματος

Έγκλειστοι/ημιέγκλειστοι φρονιμίτες

Οι φρονιμίτες είναι τα τελευταία δόντια που ανατέλλουν στο στόμα, συνήθως στην ηλικία μεταξύ 17 και 22 ετών. Σε πολλούς ανθρώπους όμως είτε δεν ανατέλλουν και παραμένουν στη γνάθο οπότε ονομάζονται έγκλειστοι είτε ανατέλλουν μερικώς οπότε ονομάζονται ημιέγκλειστοι.

Αυτοί οι φρονιμίτες μπορεί να προκαλέσουν διάφορα προβλήματα ώστε η εξαγωγή τους να καθίσταται αναγκαία. Πολλές φορές ωστόσο τους εξάγουμε και προληπτικά όταν από την εξέταση και τις ακτινογραφίες διαπιστώνουμε ότι πιθανότατα θα εμφανιστούν προβλήματα στο μέλλον.

Οι κυριότεροι λόγοι για την εξαγωγή των φρονιμιτών είναι οι εξής:

Αν επιλέξουμε να αφαιρέσουμε προληπτικά ένα φρονιμίτη που έχει ανατείλει κανονικά, τότε ακολουθείται η συνήθης διαδικασία για την εξαγωγή ενός οποιουδήποτε δοντιού. Αν ο φρονιμίτης είναι έγκλειστος ή ημιέγκλειστος, τότε τον εξάγουμε χειρουργικά. Στο στάδιο της επούλωσης θα εμφανιστεί κάποιο οίδημα ή ενοχλήσεις, που όμως αντιμετωπίζονται με απλά παυσίπονα ή και αντιβίωση.

 

Χειρουργική αποκάλυψη δοντιών για ορθοδοντικές μετακινήσεις

Συνήθως τα δόντια που μπορεί να παραμείνουν έγκλειστα είναι φρονιμίτες και καθώς δεν επηρεάζουν γενικότερα τη λειτουργικότητα του στόματος μπορούμε να τους αφαιρούμε για να αποφύγουμε διάφορα προβλήματα. Έγκλειστοι μέσα στο οστό της γνάθου μπορεί να παραμείνουν και οι άνω κυνόδοντες – συνήθως λόγω έλλειψης χώρου – με αποτέλεσμα να καθυστερεί η ανατολή τους και να δημιουργείται ορθοδοντική ανωμαλία. Το πρόβλημα μπορεί να αφορά σπανιότερα και τους κάτω κυνόδοντες, τους προγόμφιους της κάτω γνάθου καθώς και τους πλάγιους τομείς της κάτω γνάθου. Σε αυτήν την περίπτωση δεν μπορούμε να κάνουμε εξαγωγή, αφού οι κυνόδοντες παίζουν σημαντικό ρόλο στη λειτουργικότητα και την αισθητική του στόματος. Έτσι, θα πρέπει να τους καθοδηγήσουμε ώστε να ανατείλουν κανονικά στη θέση τους μέσα από ένα συνδυασμό χειρουργικής και ορθοδοντικής αντιμετώπισης.

Αρχικά δημιουργούμε τον απαιτούμενο χώρο στον οδοντικό φραγμό με ορθοδοντικά άγκιστρα (σιδεράκια) και στη συνέχεια αποκαλύπτουμε χειρουργικά τον κυνόδοντα ώστε να τοποθετήσουμε πάνω του το ορθοδοντικό άγκιστρο και να ασκήσουμε τις κατάλληλες δυνάμεις που θα τον μετακινήσουν στην επιθυμητή θέση. Η αποκάλυψη βοηθά επίσης τον ορθοδοντικό να εκτιμήσει ευκολότερα την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει ο έγκλειστος για να αναδυθεί. Η καλύτερη ηλικία είναι για τη χειρουργική αποκάλυψη είναι εκείνη που θα ανέτειλε κανονικά το δόντι αλλά η διαδικασία μπορεί να γίνει (πιο δύσκολα ωστόσο) και σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Η διαδικασία γίνεται με τοπική αναισθησία, είναι ανώδυνη και διαρκεί λίγο. Ανώδυνη είναι επίσης και η μετεγχειρητική περίοδος, ενώ, αν υπάρξουν ενοχλήσεις, αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά με ένα απλό παυσίπονο.

Ακρορριζεκτομή

H ακρορριζεκτομή είναι μία ενδοδοντική χειρουργική επέμβαση με την οποία αφαιρούμε χειρουργικά το άκρο της ρίζας ενός δοντιού (ακρορρίζιο) και σφραγίζουμε το τμήμα της ρίζας που έχει απομείνει. Η ακρορριζεκτομή χρειάζεται συνήθως σε περιπτώσεις αποτυχίας μιας απονεύρωσης και σκοπός της είναι να εξαλείψουμε μια μόλυνση στους ιστούς γύρω από την άκρη της ρίζας, ώστε να σώσουμε ένα δόντι που διαφορετικά θα έπρεπε να αφαιρέσουμε.

Ειδικότερα, η διαδικασία μπορεί να γίνει όταν υπάρχει απόστημα γύρω από τη ρίζα που δεν υποχωρεί με την ενδοδοντική θεραπεία, όταν υπάρχει κάταγμα της ρίζας, όταν για διάφορους λόγους δεν μπορεί να γίνει πλήρης καθαρισμός και σωστή έμφραξη του ριζικού σωλήνα ή όταν για κάποιους λόγους δεν μπορεί να επαναληφθεί μια ενδοδοντική θεραπεία

Κατά τη διαδικασία δημιουργούμε πρόσβαση στη ρίζα του δοντιού και αφαιρούμε το ακραίο τμήμα της μαζί με τυχόν περιακρορριζικούς ιστούς που έχουν μολυνθεί ή τυχόν κύστη στο ακρορρίζιο. Αν χρειαστεί, καθαρίζουμε το τμήμα του ριζικού σωλήνα που έμεινε μετά την τομή και το σφραγίζουμε με ειδικό βιοσυμβατό υλικό. Η επέμβαση γίνεται με τοπική αναισθησία και είναι ανώδυνη τόσο κατά τη διαδικασία όσο και μετεγχειρητικά. Θα σας δώσουμε φυσικά ακριβείς οδηγίες ώστε η επούλωση να γίνει ομαλά και στο συντομότερο δυνατό διάστημα.